Kars İl Koordinatörlüğü

SEKİZİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANINDA UYGULANACAK DEĞİŞİKLİKLER