Kars İl Koordinatörlüğü

SEKİZİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI


Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 25 Kasım 2019 tarihinde Sekizinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.