Kars İl Koordinatörlüğü

KIRSAL KALKINMA DERGİSİ 17. SAYISI YAYINDA


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) yayınlarından Kırsal Kalkınma dergisinin 17. sayısı yayımlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.