Kars İl Koordinatörlüğü

IPARD-II PROGRAMI 6. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ KAPSAMINDA “302-1-2 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER” ALT SEKTÖRÜNDE “BALYA YAPMA MAKİNESİ” UYGUN HARCAMA LİSTESİNDEN ÇIKARILMIŞTIR.


IPARD-II Programı 6. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında “302-1-2 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” alt sektöründe “Balya Yapma Makinesi” Uygun Harcama Listesinden çıkarılmıştır. Uygun Harcama Listesi, makine ve ekipman listesinde yapılan değişiklik nedeniyle 05/07/2019 tarihinde güncellenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.