Kars İl Koordinatörlüğü

“302 - ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME” TEDBİRİ İÇİN KULLANILMAK ÜZERE YAYIMLANAN UYGUN HARCAMA LİSTESİ GÜNCELLENMİŞTİR


IPARD-II Programı 6. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında “302-Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri için kullanılmak üzere yayımlanan Uygun Harcama Listesi, makine ve ekipman listesinde yapılan değişiklik nedeniyle 04/07/2019 tarihinde güncellenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.