Kars İl Koordinatörlüğü

Yenilenebilir Enerji Yatırımlarında Kapasite Muafiyet Belgesinin Verilmesi ile İlgili Önemli Duyuru